Chào mừng quý vị đến với Website của Hồ Thị Mơ.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Phong trào cải cách duy tân

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đình Triển (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:27' 21-03-2009
Dung lượng: 999.0 KB
Số lượt tải: 8
Số lượt thích: 0 người
Tình hình nước ta hồi nửa cuối thế kỉ XIX như thế nào? Biểu hiện ra sao?
I. Tình hình Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX
- Vào những năm 60 của thế kỉ XIX, nền kinh tế, xã hội Việt Nam rơi vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng.
Bài 28 TRÀO LƯU CẢI CÁCH DUY TÂN Ở VIỆT NAM NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX
Quan sát đoạn phim tư liệu trên, em nêu những mâu thuẫn cơ bản trong xã hội phong kiến Việt Nam vào nửa cuối thế kỉ XIX.
Tiết 45
I. Tình hình Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX
- Vào những năm 60 của thế kỉ XIX, nền kinh tế, xã hội Việt Nam rơi vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng.
Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng khủng hoảng đó?
Bài 28 TRÀO LƯU CẢI CÁCH DUY TÂN Ở VIỆT NAM NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX
Tiết 45
I. Tình hình Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX
- Vào những năm 60 của thế kỉ XIX, nền kinh tế, xã hội Việt Nam rơi vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng.
2
3
4
1
5
THÁI NGUYÊN
TUYÊN QUANG
QUẢNG YÊN
BẮC NINH
HÀ TĨNH
HUẾ
HÀ NỘI
AN GIANG
GIA ĐỊNH
HÀ TIÊN
Phú Quốc
Lược đồ khởi nghĩa nông dân nửa cuối thế kỉ XIX
HẢI NAM
1. Khởi nghĩa Nguyễn Thịnh
2. Khởi nghĩa Nông Hùng Thạc
3. Thổ phỉ Trung Quốc
4. Cuộc bạo loạn Tạ Văn Phụng
5. Khởi nghĩa kinh thành Huế
CHÚ THÍCH
PHÚ YÊN
Bài 28 TRÀO LƯU CẢI CÁCH DUY TÂN Ở VIỆT NAM NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX
Tiết 45
- Nhiều cuộc khởi nghĩa của nông dân liên tiếp diễn ra.
Em có nhận xét gì về các cuộc khởi nghĩa của nông dân vào nửa cuối thế kỉ XIX?
I. Tình hình Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX
Để giải quyết tình trạng trên theo em cần thực hiện những biện pháp nào?
a. Thay đổi chế độ xã hội
b. Vay thật nhiều tiền từ nước ngoài về cấp cho nhân dân
c. Tiến hành cải cách khơi dậy tiềm năng của đất nước
d. Mở rộng quan hệ hợp tác với nước ngoài
Đúng
Bài 28 TRÀO LƯU CẢI CÁCH DUY TÂN Ở VIỆT NAM NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX
Tiết 45
Đúng
sai
sai
Nhóm 1: Các sĩ phu yêu nước đề xướng cải cách trong hoàn cảnh nào? Em hãy kể tên những sĩ phu tiêu biểu trong phong trào cải cách vào nửa cuối thế kỉ XIX
II. Những đề nghị cải cách ở Việt Nam vào nửa cuối thế kỉ XIX.
Nhóm 2. Xuất phát từ những mục tiêu nào các sĩ phu đề ra những cải cách? Những nội dung chính trong những đề xướng cải cách của họ.
Bài 28 TRÀO LƯU CẢI CÁCH DUY TÂN Ở VIỆT NAM NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX
Tiết 45
* Nội dung:
- Chấn chỉnh bộ máy quan lại
Nhiều quan lại, sĩ phu yêu nước đương thời đã đưa ra những đề nghị yêu cầu đổi mới đất nước như Trần Đình Túc, Nguyễn Lộ Trạch, Nguyễn Trường Tộ, Viện Thương Bạc.
II. Những đề nghị cải cách ở Việt Nam vào nửa cuối thế kỉ XIX.
- Phát triển kinh tế: nông, công, thương nghiệp và tài chính
- Chấn chỉnh quốc phòng, mở rộng ngoại giao, cải tổ giáo dục
Bài 28 TRÀO LƯU CẢI CÁCH DUY TÂN Ở VIỆT NAM NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX
Tiết 45
Nhóm 2. Xuất phát từ những mục tiêu nào các sĩ phu đề ra những cải cách? Những nội dung chính trong những đề xướng cải cách của họ.
Nhóm 1: Các sĩ phu yêu nước đề xướng cải cách trong hoàn cảnh nào? Em hãy kể tên những sĩ phu tiêu biểu trong phong trào cải cách vào nửa cuối thế kỉ XIX
II. Những đề nghị cải cách ở Việt Nam vào nửa cuối thế kỉ XIX.
Tế cấp bát điều gồm: 1) Chấn chỉnh võ bị; 2) Hợp tỉnh huyện, giảm quan lại trong bộ máy hành chính; 3) Cải cách tài chính; 4) Chỉnh đốn học pháp; 5) Điều chỉnh thuế ruộng; 6) Kinh lí bờ cõi; 7) Điều tra dân số; 8) Lập Viện Dục anh và trại tế bần.
Bài 28 TRÀO LƯU CẢI CÁCH DUY TÂN Ở VIỆT NAM NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX
Tiết 45
* Nội dung:
- Chấn chỉnh bộ máy quan lại
Nhiều quan lại, sĩ phu yêu nước đương thời đã đưa ra những đề nghị yêu cầu đổi mới đất nước như Trần Đình Túc, Nguyễn Lộ Trạch, Nguyễn Trường Tộ, Viện Thương Bạc .
II. Những đề nghị cải cách ở Việt Nam vào nửa cuối thế kỉ XIX.
- Phát triển kinh tế: nông, công, thương nghiệp và tài chính
- Chấn chỉnh quốc phòng, mở rộng ngoại giao, cải tổ giáo dục
Em có nhận xét gì những cải cách của các sĩ phu?
Bài 28 TRÀO LƯU CẢI CÁCH DUY TÂN Ở VIỆT NAM NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX
Tiết 45
II. Những đề nghị cải cách ở Việt Nam vào nửa cuối thế kỉ XIX.
1868
Xin mở cửa biển Trà Lí (Nam Định)
Trần Đình Túc, Nguyễn Huy Tế
1868
Đẩy mạnh việc khai hoang và khai mỏ
Đinh Văn Điền
1872
Xin mở 3 cửa biển ở miền Bắc và miền Trung
Viện Thương Bạc
1863-1871
Chấn chỉnh quan lại, phát triển kinh tế tài chính, quân sự, giáo dục.
Nguyễn Trường Tộ
1877-1882
Chấn hưng dân khí, khai thông dân trí, bảo vệ đất nước
Nguyễn Lộ Trạch
Bài 28 TRÀO LƯU CẢI CÁCH DUY TÂN Ở VIỆT NAM NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX
Tiết 45
Bài tập. Hoàn thành bảng niên biểu sau:
* Ý nghĩa :
III. Kết cục của các đề nghị cải cách
Những đề nghị cải cách đều không thực hiện được.
- Là đòn tấn công vào chế độ phong kiến lỗi thời, lạc hậu
- Phản ánh trình độ nhận thức mới của người Việt Nam
- Chuẩn bị cho sự ra đời của phong trào duy tân ở Việt Nam đầu thế kỉ XX
Em hãy cho biết kết cục của các cải cách trên? Nguyên nhân nào dẫn đến kết cục đó?
Em hãy nêu những hạn chế của các đề nghị cải cách.
Nêu ý nghĩa của các đề nghị cải cách trên?
Bài 28 TRÀO LƯU CẢI CÁCH DUY TÂN Ở VIỆT NAM NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX
Tiết 45
1
2
3
4
5
6
Gợi ý
Khoá
Cơ quan này đã xin mở 3 cửa biển
Nơi nổ ra cuộc bạo loạn của Tạ Văn Phụng
Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Yên Thế giai đoạn từ 1892 -1913 là ai?
Người đã dâng 2 bản thời vụ sách
Người xin mở cửa biển Trà Lí (Nam Định)
Tình hình Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX, rơi vào tình thế nào?
Thái độ này của nhà Nguyễn trước các đề nghị cải cách vào nửa cuối thế kỉ XIX.
Bài 28 TRÀO LƯU CẢI CÁCH DUY TÂN Ở VIỆT NAM NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX
Tiết 45
TRÒ CHƠI GIẢI Ô CHỮ
I. Tình hình Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX
- Vào những năm 60 của thế kỉ XIX, nền kinh tế, xã hội Việt Nam rơi vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng.
Bài 28 TRÀO LƯU CẢI CÁCH DUY TÂN Ở VIỆT NAM NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX
Tiết 45
- Nhiều cuộc khởi nghĩa của nông dân liên tiếp diễn ra.
* Nội dung:
- Chấn chỉnh bộ máy quan lại
Nhiều quan lại, sĩ phu yêu nước đương thời đã đưa ra những đề nghị yêu cầu đổi mới đất nước như Trần Đình Túc, Nguyễn Lộ Trạch, Nguyễn Trường Tộ, Viện Thương Bạc .
II. Những đề nghị cải cách ở Việt Nam vào nửa cuối thế kỉ XIX.
- Phát triển kinh tế: nông, công, thương nghiệp và tài chính
- Chấn chỉnh quốc phòng, mở rộng ngoại giao, cải tổ giáo dục
Những đề nghị cải cách đều không thực hiện được.
- Là đòn tấn công vào chế độ phong kiến lỗi thời, lạc hậu
- Phản ánh trình độ nhận thức mới của người Việt Nam
- Chuẩn bị cho sự ra đời của phong trào duy tân ở Việt Nam đầu thế kỉ XX
III. Kết cục của các đề nghị cải cách
*Ý nghĩa:
- Học thuộc bài theo nội dung SGK và vở ghi
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
* Bài vừa học:
- Nội dung các đề nghị cải cách của các sĩ phu
- Kết cục của các cải cách
- Nắm vững hoàn cảnh lịch sử dẫn đến sự ra đời các trào lưu cải cách
Bài 28 TRÀO LƯU CẢI CÁCH DUY TÂN Ở VIỆT NAM NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX
Tiết 45
Hướng dẫn tự học
* Bài vừa học:
* Bài sắp học:
+ Chuẩn bị của cả lớp: vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước Việt Nam do Pháp dựng lên và nhận xét.
+ Nhóm 1: Chính sách khai thác của thực dân Pháp về kinh tế.
+ Nhóm 2: Chính sách khai thác của thực dân Pháp về văn hoá, giáo dục.
Bài 29. Chính sách khai thác thuộc địa của thự dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế, xã hội Việt Nam (phần I)
Bài 28 TRÀO LƯU CẢI CÁCH DUY TÂN Ở VIỆT NAM NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX
Tiết 45
 
Gửi ý kiến