Chào mừng quý vị đến với Website của Hồ Thị Mơ.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đình Triển (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:19' 29-04-2008
Dung lượng: 761.5 KB
Số lượt tải: 543
Số lượt thích: 0 người
GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ
MÔN L?CH SỬ 7
Người thực hiện :
inh Th Tem
PHòNG GIáo dục và đào tạo huyện Thuận Thành
Bài 12:
Đời sống kinh tế văn hoá
Tiết 20:
II.Sinh hoạt xã hội và văn hoá
1. Những thay đổi về mặt xã hội.

* Thảo luận:
Hãy nêu các tầng lớp cư dân và đời sống của họ trong xã hội thời Lý ?

- Tầng lớp thống trị gồm: Vua, quan, địa chủ, sống sung sướng.

- Tầng lớp bị trị gồm: Nông dân, thợ thủ công và buôn bán. Họ phải nộp tô thuế và làm nghĩa vụ cho nhà nước. Thấp kém nhất là nô tì.


* Em hãy vẽ sơ đồ thể hiện các tầng lớp trong xã hội thời Lý?
Tầng lớp thống trị
+ Vua quan
+ Địa chủ ( hoàng tử, công chúa,
Dân có nhiều ruộng ).


Tầng lớp bị trị
Cày ruộng công
+ Nông dân Cày ruộng địa chủ
Đi khai hoang
+ Thợ thủ công, buôn bán


Nô tì
Tầng lớp thống trị

+ Vua, quan
+ Một số nhà sư
Tầng lớp bị Trị

+ Nông dân (cày ruộng công)
+ Thợ thủ công,buôn bán
+ Địa chủ ( số ít )
Nô tì
Thời Lý
Thời Đinh-Lê
? Dựa vào sơ đồ, em hãy cho biết so với thời Đinh-Tiền Lê,
xã hội thời Lý có gì thay đổi ?

- Tầng lớp thống trị :
? Dựa vào sơ đồ em hãy cho biết so với thời Đinh-Tiền Lê,
xã hội thời Lý có gì thay đổi ?

- Tầng lớp bị trị :
+ Thời Đinh-Tiền Lê có một số nhà sư.
+ Thời Lý không có nhà sư, có thêm một số địa chủ.
+ Thời Đinh-Tiền Lê: chỉ có nông dân cày ruộng công.
+ Thời Lý: xuất hiện thêm nông dân cày ruộng địa chủ
và nông dân khai hoang.

2.Gi¸o dôc vµ v¨n ho¸:
a.Gi¸o dôc : Nh÷ng h×nh ¶nh sau thÓ hiÖn ®iÒu g× vÒ gi¸o dôc thêi Lý ?

Ch©n dung Lª v¨n ThÞnh
- N¨m 1070 V¨n MiÕu ®­îc x©y dùng.
- 1075 nhµ Lý më khoa thi ®Çu tiªn ®Ó tuyÓn chän quan l¹i.
- 1076 më Quèc Tö Gi¸m.
* Gi¸o dôc đ· b­íc ®Çu ph¸t triÓn.

Văn Miếu, quốc tử giám
* Về tôn giáo:
b.Văn hoá :
* Về sinh hoạt văn hoá:

- Đạo phật phát triển mạnh, chùa chiền
được xây dựng khắp nơi.

- Mùa xuân, khắp nơi nhân dân đều mở hội
- Các loại hình văn nghệ dân gian như ca
hát chèo ... múa rối, trò chơi dân gian như
đá cầu, vật, đua thuyền đều phát triển.

Nét đẹp văn hoá thời Lý

* KiÕn tróc vµ ®iªu kh¾c: RÊt ph¸t triÓn,
®éc ®¸o vµ tinh vi. Tiªu biÓu:
- KiÕn tróc:
+ Chïa Mét Cét
+ Th¸p B¸o Thiªn
- §iªu kh¾c:
+ C¸c t­îng PhËt
+ C¸c h×nh trang trÝ rång
Em có nhận xét gì về nghệ thuật thời Lý ?

Phong cách nghệ thuật đa dạng, độc đáo và linh hoạt.
Đánh dấu sự ra đời của nền văn hoá riêng: Văn hoá Thăng Long.
Tượng phật A-di-đà và hình rồng thời Lý
Tháp Báo Thiên là một bảo tháp, còn gọi là Đại Thắng Tư Thiên, được xây năm 1057 ở chùa Sùng Khánh, trong phạm vi chùa Báo Thiên, nay là khu đất mé đông hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tháp này cao đến 10 trượng, có tất cả 12 tầng.
Tháp được xếp vào một trong bốn Đại Nam Tứ Khí, bốn vật báu của đất nước; mà ba (kiến trúc điêu khắc) qúi giá khác là chùa Quỳnh Lâm, vạc Phổ Minh, và chuông Quy Điền.
luyện tập
Bài 1: Hãy điền vào cột bên trái nguồn gốc cấu thành các tầng lớp xã hội thời Lý tương ứng với cột bên phải:

Bài tập trắc nghiệm
Ch?n cõu tr? l?i dỳng nh?t trong cỏc bi t?p tr?c nghi?m sau dõy ?

Chúc các em học tập tốt qua những kiến thức bổ ích của bài học hôm nay !

Chc cc th?y cơ gio m?nh kho? !
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓